V sobotu 7. července 2018 byly na Tylově paloučku uspořádány oslavy 40. výročí založení MS Barchovan. V 17 hodin byly oficiálně zahájeny úvodním slovem stávajícího předsedy spolku Jana Nývlta a předsedy OMS Trutnov Ing. Jiřího Černého. Pozvaní hosté byli z úst Honzy Kurky seznámeni s historií spolku, Jarda Grulich je obeznámil s naší honitbou a proměnami stavů zvěře v ní. Dále následovalo ocenění devíti zakládajících členů, pro které byly připraveny památeční půllitry - Jaroslav Balada, Stanislav Fendrych, Josef Jarolím, Josef Kašpar, Jan Kurka, Lubomír Medek, Karel Španěl, Zdeněk Šrol a Milan Vik.

Po skončení tohoto aktu následovaly gratulace pozvaných hostí, kterých si velmi vážíme. Dále bylo představeno nové logo našeho spolku, jelikož v dnešní době je pro Barchovan typickým zástupcem zvěř srnčí, která vystřídala dříve hojně zastoupeného zajíce.

Po celou dobu konání oslav se nám o catering staral Saša Rybak z Hostince U Lávky, jehož speciality potěšily naše chuťové pohárky. Především děti se nemohly odtrhnout od čokoládového fondue, do kterého si namáčely kousky ovoce. Pokud chtěl někdo zažít trochu adrenalinu, mohl využít svezení na koňském povozu. Okružní jízdy po Kobylinci nám zajistil pan Nývlt se svými krásnými kobylkami. Moc mu za toto zpestření děkujeme. 

Petra Nývltová

   

V sobotu 30. června 2018 se na Tylově paloučku uskutečnila další z mnoha brigád. Ta si jako svůj cíl vytyčila dodělání dlažby pod budoucím dřevníkem v novém altánu a dále také celkový úklid Tylova paloučku, jelikož se nám mílovými kroky přibližují oslavy 40. výročí založení našeho spolku.

Optimisté tvrdili, že do oběda máme hotovo... :-) Toto tvrzení sice nebylo úplně pravdivé, oběd byl opravdu pozdní, ale hotovo máme. :-) Jak nám to šlo celé od ruky si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Petra Nývltová

V sobotu 14. dubna 2018 uspořádalo naše sdružení jarní svod psů loveckých plemen, na kterém se předvedlo 26 štěňat a psů starších šesti měsíců. ke shlédnutí zde byli ohaři, slídiči, retrievři, jezevčíci, teriéři, honiči a barváři. Jednotlivé zástupce těchto skupin je možné shlédnout ve fotogalerii

Základní exteriérové vlastnosti posuzoval MVDr. Josef Nosek, který svým odborným výkladem zaujal nejenom přihlížející veřejnost, ale také samotné vůdce a myslivecké adepty, kteří se této akce taktéž zúčastnili. Tyto jarní svody jsou důležitou událostí, jejich výsledky umožňují nejen chovatelům, ale i chovatelským klubům, zhodnotit jejich úsilí udržovat jednotlivá lovecká plemena v co největší kondici. Mladí psi se poprvé dostávají mezi vetší počet psů a jejich vůdců. Je to taková malá generálka předcházející účastem na zkouškách lovecké upotřebitelnosti, společných honech či výstavách. 

Děkujeme všem zúčastněným vůdcům za bezproblémové předvedení svých psů. Na dalších akcích se budeme těšit na viděnou. 

Petra Nývltová

V sobotu 5. května 2018 uspořádal OMS Náchod zkoušky vloh v Šonově u Nového Města nad Metují. Z našeho spolku se jich zúčastnili dva vůdci - Jakub Balcar s Avanti a Jan Nývlt s Hexou. V příjemném prostředí Hostince Ve Statku proběhla prezence všech přihlášených, samotný slavnostní nástup se konal u nedalekého rybníka. Zde byli představeni hlavní rozhodčí pro ohaře a ostatní plemena. Libé zvuky lesnice pak daly signál všem účastníkům, aby se rozjeli do honitby k vlastnímu plnění zkoušek.

Psi podávali v příjemném jarním počasí velmi dobré výkony, i když se pro stále se snižující počty drobné zvěře setkávali i s vypouštěnou zvěří. Ve skupině ohařů získaly tři feny stejné bodové ohodnocení, mezi nimi i Hexa. O celkovém umístění nakonec rozhodoval věk, díky kterému se umístila na té nejvyšší příčce a přivezla si domů pohár za první místo. Získala 225 bodů - I. cena. Ani Avanti se nenechala zahanbit a s krásnými 163 body vybojovala ve skupině ostatních plemen I. cenu.

Oběma vůdcům patří velká gratulace. Přejeme jim hodně zdaru v další kynologické práci.

Petra Nývltová