ASTR Pavel BALADA Jaroslav BALCAR Jakub BALCAR Radek
ČÁP Radim EFFENBERK Dušan FORMÁNEK Pavel FORMÁNEK Petr
GRULICH Jaroslav    GULÁŠ Miroslav  JAROLIM Josef  JAROLÍM Pavel 
KALUŽNÝ Ondřej  KAŠPAR Josef  KOŠKA Petr  MATĚNA Jiří 
MATĚNA Lukáš  MAZAL František   MEDEK Lubomír  NOVOTNÝ Václav
NÝVLT Jan  PÁTRA Martin  PROUZA Jaroslav PROUZA Michal 
REJDÁK Jaroslav   REJDÁK Jaroslav ml.  ŘEZNÍČEK Aleš   ŠPANĚL Karel
ŠROL Zdeněk VIK Martin   VIK Milan   

 

ADEPTKA:

ŠKRABALOVÁ Jana